top of page
Logo site copie.jpg
Conference_edited.jpg

All healing
är en rening av illusionen att du
är något annat än ren kärlek.

Katarina Winslow 

Född 1969 i Malmö, Sverige.

Jag är en intuitiv healer, författare, och visionär bosatt i Bryssel.

För första delen av min karriär använde jag mina ögon och min kreativa fantasi i en tjugoårig karriär som grafisk formgivare och målare för att skapa mer skönhet i den yttre världen.

 

I trettiofem års åldern, blev min andliga helande gåva synlig för mig när jag hade min första kanaliserings erfarenhet.​

 

Sedan dess lägger jag min gåva till tjänst för andra och världen för att kommunisera meddelanden från den helande källan och människors allvetande själv

 

Mitt uppdrag är att hjälpa människor att hitta det vackra i sig själv och i sina liv och att öka medvetenhet som en mirakelarbetare i människors personligt liv och i världen som en ljusarbetare, författare och talare.​

 

"Katarinas många mystiska resor och hennes stora andliga uppvaknanden är en fascinerande resa.

Vägen hon reste för att hitta sin sanna identitet och hennes sanning om det förflutna är en mystisk inre resa. Idag använder hon sin intuition och fantasi i tjänst av andra. Hon hjälper människor att hitta det vackra i sig och befria dem från deras förflutna. Som intuitiv healer släpper hon ditt skadade bagage genom att ansluta sig till din aura i den andliga dimensionen. En synsk film av din psykologiska smärta rensas och befrias av hennes kanalisering och kreativa fantasi.

 

Jordenergi, den ultimata healern och vår ovillkorslöst kärleksfulla moder tar emot din smärta, överskrider och omvandlar ditt traumatiska jag.

 

Med sin andliga gåva hjälper hon dig att släppa allt som hindrar dig från att älska dig själv mer. Det är den allvetande delen av dig själv, din personliga hårddisk, som kommunicerar med henne genom den andliga riken.

 

Intuitiv vid födseln tog hon ofta skydd i andras aura som barn för att kunna vila i sina föräldrars vackra centrum, skyddad från hennes barndoms svåra omständigheter.

 

Efter tre år av ett bulimiskt fängelse som tonåring hade Katarina sin första andliga uppvaknande, vilket intensifierade hennes sökande efter sanning.

 

Sökandet efter sanningen om hennes familj och sanningen om den mänskliga erfarenheten förde henne till sitt livsuppdrag.

Katarinas sökande efter identitet var katartisk; hon började modigt på en djup andlig och psykologisk resa för att läka sina sår på djupet för att en dag kunna stå i tjänst för andras sökande efter deras sanning. På sin resa bekräftade hon sin själs visdom för att kunna förnimma sin kallelse.

 

Hennes minne av den universella sanning öppnade hon henne för en gemenskap med allt som är.

 

Som en begåvad intuitiv healer känner hon igen det vackra i din själs konst när hon läker såren i din upplevelse. I det andliga riket arbetar hon med människor över hela världen för att hjälpa dem att bli fri från energier som inte hör till deras sanna själar. Där tid och rymd inte existerar, i själens rike, renar och omvandlar hon dig för att hjälpa dig att bli fri att vara ditt autentiska själv. Genom hennes helande resa har hennes ögon och hennes inre öga vuxit till att omfatta djupa andliga dimensioner för helande för denna värld. På samma själfulla sätt bär hennes konst helande energier från andra dimensioner.

 

Från hennes livslånga observationer har hon ökat medvetenheten om hur man kan läka sitt liv genom att tydligare se de psykologiska mönster man kan fånga i och varför.

 

Hennes arbete är fyllt med helande ljus och skönhet för världen. "

bottom of page