top of page
Logo site copie.jpg
Blog_0063_Layer 5.jpg

Tro är miraklet.

Intuitiv 
Healing 

När du hör din själs sanning blir du medveten om saker som du burit på och kanske inte varit medveten om innan. Du får tillgång till läkning av de sårade delarna av dig själv som du kanke inte haft tillgång till med traditionell terapi.

 

När jag ansluter till din aura på avstånd i kvantfältet "Ser jag” dina blockeringar, dina negativa psykologiska mönster och din smärta i en psykisk helande film för att du ska kunna släppa taget så att du kan älskar dig själv mer.

Oavsett var i världen du befinner dig ansluter jag mig till dig på avstånd för att befria dig från ditt förflutna. Det finns inget avstånd i själens dimension; tid och rymd finns inte i det andlig självet.

 

Med min gåva hjälper jag dig att läka dig på din själs nivå, eftersom ditt högre jag vet sanningen om dig.

 

I en intuitiv läkningssession kanaliserar jag autentiska meddelanden direkt från ditt allvetande själv. I healingen är dina psykologiska sår energimässigt frigjorda när jag ansluter till din aura på avstånd. Det är en djup, transformativ och frigörande process.

 

Processen frigör dig energimässigt från det som visar sig vara sårat i dig och ger dig tydlig information om vad du har burit på.

 

Medan vi lider eller känner oss fast eller bara vet att livet kan vara mer än det är, finns det i regel negativa psykologiska mönster och enrgikopplingar som du bär på utan att vara medventen om det, dettta är dina psykologiska sår. De negativa psykologiska mönstren och enrgikopplingarna kan antingen komma från en annan person eller vara stagnerad energi från ett trauma. 
 

De sår du känner till kommer också att blekna efter en intuitiv läkningsprocess, och du kommer att känna dig mindre utsatt. Om det psykologiska såret inte längre är i din aura känner du de inte längre, läkning har hänt.

 

När jag ansluter till din själs minne, får jag information från ditt högre medvetande.

 

Den faktiska healingen sker på avstånd från ett fotografi av ditt ansikte, följt upp av en konversation via Skype. Fotot behöver inte vara nytt.

 

I det uppföljande samtalet, ungefär en vecka efter healingen, går vi djupare in i de symbolernas mening som kom upp i healingen själv.

 

Jag "ser" universella psykiska symboler och personliga symboler relaterade till din historia. Dina sår frigörs och tas om hand av Moder Jordens helande energi. Att förstå var dina sår kommer från hjälper dig att hitta mer klarhet för att vara fri att vara dig själv och släppa ditt förflutna bakom dig.

Din själ vet din sanning, lita på den.

bottom of page