top of page
Logo site copie.jpg
Clouds.png

INTUITIV
HEALING
SESSION

Healing + Uppföljande Healing Samtal

En intuitiv healing är ett meddelande från din själ och ditt högre medvetande. Din själ kommunicerar den sårade erfarenheten av ditt liv och hur din barndom har färgat dina psykologiska mönster. Denna processen är för dig om du vill finna mer klarhet och förstå vad som hållit dig tillbaka för att bli fri psykologiskt och energimässigt från ditt förflutna.

1 Distans Healing +Personligt uppföljande samtal 

 

På distans ansluter jag mig till ditt aura och ditt allvetande själv genom att visualisera ett fotografi av ditt ansikte (fotot måste inte vara nytaget).

 

Omkring en vecka efter healingen träffas vi antingen via Skype (för personer som inte befinner sig i Bryssel) eller på;


Champaca
Natur Terapi Center
227, Avenue Brugmann
1050 Ixelles  

Det uppföljande samtalet varar cirka 1,5h-2h.

Denna process innebär att du skickar mig ett fotografi av ditt ansikte via e-postmeddelande.

 

____________________________________________

 
Vad människor säger;


« Det förvånade mig hur Katarina kan göra hennes helande på avstånd, eftersom jag bor i USA. Katarina är en empat och mycket synsk begåvad, det förklarade varför hon kunde känna och se de utmaningar som jag stod inför, både symboliskt och bokstavligt. Allt hon sa till mig kunde jag identifiera, och jag kände mig djupt “befriad” från de oharmoniska känslor som hade hindrat mig från att gå vidare i livet. Jag var så förbluffad av hennes helande förmåga att jag bokade en andra session till min son. Hans uppförande förändrades helt och hans beteende blev mycket bättre. Jag rekommenderar henne varmt till alla som är redo att må bra igen. » Debra (USA)

« Jag är förundrad över den förändring som Katarinas intuitiva helande har medfört i mitt liv. Från ett avstånd kunde hon se de krokarna som hållit mig fast och fängslad i mina förflutna negativa upplevelser och repetitiva förhållande schema.

Sedan healingen och det uppföljande samtalet har många saker förändrats fundamentalt för mig: inte bara hur jag ser på andra människor som jag vill ha i mitt liv utan även mitt livsmål och min allmänna välbefinnande och hälsa. Jag känner mig så mycket lättare, lyckligare och starkare nu och jag söker inte efter "smärtlindring" genom olika missbruk (mat och dryck). Jag var också förvånad över att inse hur snabbt dessa förändringar skedde. Jag känner mig välsignad över att jag träffat Katarina, och jag är tacksam för det ljus hon som hon tillförde i mitt liv. Kärlek och ljus. »
Marie (Finland)

500€

Main Vega.jpg

ANDLIG
FÖRANKRINGS
METOD

2 månader från start datum

Denna process är för dig om du vill nå ett högre tillstånd av medvetandet och strävar efter att bli en andlig mästare. Denna metod ger dig fokus och möjlighet att integrera mer andlig visdom i ditt dagliga liv. Processen är för dig om du gjort mycket personlig utveckling och är en sökare, även år av terapi, men känner att du fortfarande behöver nå en större förståelse för att omfamna sann visdom. Den andliga förankrings metoden är för dig som söker en djupare andlig förståelse för att vara kunna var till bättre service till andra människor och till själv.

 

1 Distans Healing +
Personligt uppföljande samtal 


2 Individuella terapeutiska samtal
(2 samtal per månad via Skype)


1 Personligt andligt förankrings samtal  

 

____________________________________________

 

1 Distans Healing +
Personligt uppföljande samtal 

Vi börjar med en intuitiv healing för att du ska kunna släppa det som fortfarande har hållhake på dig. Healingen kommer att ge dig mer klarhet och en översikt över vilka psykologiska sår du fortfarande bär på. Healing gör det lättare för dig att bli fri på ett energi plan från de saker som du inte lyckats frigöra dig från i ditt terapeutiska arbete fram till nu och ge dig mer andlig frihet.

2 Individuella terapeutiska samtal
(2 samtal per månad via Skype)

Under dessa två sessioner fortsätter vi arbetet för att se till att det som kom upp i healingen implementeras och förankras i din vardag. Eventuella problem som kommer upp tar vi upp för diskussion så att du kan tydligt se var du fortfarande har svårigheter och svagheter som hindrar dig att leva från en andligt mer medveten plats.

1 Personligt andligt förankrings samtal 

I det avslutande samtalet kommer vi att förtydliga allt vad du lärt dig och förankra din visdom så att du kan leva ditt liv från källan, och vara ett ljus för dig själv och andra för att vara till bättre service i världen.

725€

Blog_0025_Layer 43.jpg

MISSBRUKS
AVVÄNJNINGS
METOD 

4 månader från start datum

Denna process är för människor som har en missbruk och som känner att de behöver gå till botten av sina problem och erfarenheter, för att kunna läka på en djupare nivå. Denna formeln ger dig möjlighet att engagera sig i en längre process av stöd.

Det är viktigt att skapa ett stödsystem i processen att läka från missbruk.

 

Denna processen är utformad för att hålla din hand på vägen till att bli fri från ditt beroende jag. Denna metoden går på djuptet så att

du ska kunna dyka in och befria dig från de psykologiska sår som du har begravt för att bli fri från ditt beroende.


1 Distans Healing + 
Personligt uppföljande samtal


3 vecko terapi samtal (via Skype)

2 månads terapi samtal (via Skype)

1 Missbruks avvänjnings distans healing +
Personligt uppföljande samtal

____________________________________________

 

1 Distans Healing + 
Personligt uppföljande samtal

Vi börjar med att göra en intuitiv healing för att stoppa missbruket och ge dig en kickstart för att ta de första stegen från ditt beroende själv. Med den förnyade energin du fått genom healingen och en tydligare förståelse för dig själv är du nu bättre placerad för att fortsätta processen. Healingen kommer att ge dig en översikt över dina djupgående psykologiska sår och inspirera dig till var du behöver gå för att göra ditt liv enklare och mer glädjefyllt.

3 vecko terapi samtal (via Skype)

Efter den första intuitiva healingen är det viktigt att ha ett regelbundet och konstant stödsystem för att hjälpa dig i den inledande fasen av att frigöra den makt som missbruket hade i ditt liv. Här kommer vi att diskutera eventuella svårigheter som du stöter på så att du kan bättre förstå hur du ska tänka, känna och var du ska befinna dig för att befria dig från ditt missbruk.

2 månads terapi samtal (via Skype)

I den tredje fasen har du lite mer tid mellan de terapeutiska samtalen så att du fortfarande känner stöd men ökar din personlig kraft med att implementera och leva från en ny plats av förståelse. Dessa terapeutiska samtal är softa samtal där du kan formulera allt som fortfarande orsakar dig svårigheter.


1 Missbruks avvänjnings distans healing +

Personligt uppföljande samtal

Vi avslutar den här formeln med en andra intuitiv healing för att se till att du släpper taget helt om ditt missbruk. Den andra intuitiva healingen ger dig ännu mer klarhet och en djupare energi mässing brytning från dina gamla psykologiska mönster. Den avslutande intuitiva healing kommer att rensa dig ännu mer energi mässigt från ditt beroende förflutna så att du kan leva ditt liv från en plats som är fri från missbruk.

1375€

bottom of page